ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น คาลเท็กซ์

  บริษัท เอส พี แอล ออยล์ จำกัด

       ตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคาลเท็กซ์ เช่น เดโล่ (Delo) สำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม  ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด พร้อมบริการให้คำปรึกษาเพื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันที่เหมาะสม สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้มาก บริการตรวจสอบคุณภาพน่ำมันหล่อลื่นเพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ว่ามีปัญหาในด้านใด เพื่อการแก้ไขที่ตรงจุดและรวดเร็ว กลุ่มลูกค้าหลักๆ ได้แก่ กลุ่มรถบรรทุก กลุ่มรถโดยสาร กลุ่มงานรับเหมาก่อสร้างถนน กลุ่มโรงโม่หิน กลุ่มเหมืองแร่ กลุ่มอุตสาหรรมน่ำตาล กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

 

 
 
 
Visitors: 304,958