กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

    • IMG_2056.JPG
      กิจกรรม ศรีพลังกรุ๊ปวอล์คแรลลี่ 2018 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯและพนักงานในเครือ มีทักษะในการสื่อสารและทำกิจกรรมร่วมกันร่วมไปถึงการทำงานเป็น...
    • IMG_2809.jpg
      บริษัทน้ำมันศรีพลัง ส่งมอบปั๊มน้ำแรงดันสูง และระบบส่งน้ำให้แก่ โรงเรียน ตชด.บ้านเทพภูเงิน อ.น้ำโสม จ.อุดรธานีในวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยให้ทางโรงเรียนใช้ในการเกษตร ทั้งปล...
Visitors: 287,240