บริษัทน้ำมันศรีพลัง ส่งมอบปั๊มน้ำแรงดันสูง และระบบส่งน้ำ

      บริษัทน้ำมันศรีพลัง ส่งมอบปั๊มน้ำแรงดันสูง และระบบส่งน้ำให้แก่ โรงเรียน ตชด.บ้านเทพภูเงิน อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ในวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยให้ทางโรงเรียนใช้ในการเกษตร ทั้งปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารกลางวัน และยังใช้ในการอุปโภคทั่วไปซึ่งเนื่องจากระบบเดิมชำรุดบ่อย และแรงดันน้ำเบา เนื่องจากพื้นที่ใช้งานกับระบบปั๊มมีความลาดชันเป็นอย่างมาก

Visitors: 287,243