ท่องเที่ยวประจำปี 2558 กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2558 กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี 

    ในวันที่ 23-26 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมพาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี ประจำปี2558 ซึ่ง เป็นการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้พาครอบครัวไปพักผ่อนและให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีพนักงานร่วมกิจกรรมครั้งนี้ร่วม 100 คน โดยพักที่จังหวัดกาญจนบุรี 2 คืน 3 วันพร้อมแวะเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรีVisitors: 287,243