มอบอุปกรณ์สำนักงานและโต๊ะทำงานโรงเรียนบ้านแพงศรี ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

    เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะน้ำมันศรีพลังตัวแทนและพนักงานได้ร่วมกิจกรรมมอบอุปกรณ์สำนักงานและโต๊ะทำงานโรงเรียนบ้านแพงศรี ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

เนื่องในวโรกาสวันแม่ 12 สิงหาคมที่จะถึง

    ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ภายไต้โครงการ "ศรีพลังแบ่งปันเพื่อสังคม"  ซึ่ีงทั้งนี้ก่อนหน้าโรงเรียนบ้านแพงศรีได้เกิดเหตุใหม้ขึ้น ส่งผลให้อุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งอาคารเรียนไม่สามารถใช้งานได้

Visitors: 287,243