ตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี2558

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี โดยทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศุนย์อุดรธานี ที่เข้ามาทำการตรวจและทดสอบเบี้ยงต้น 

Visitors: 287,240