ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2559

บริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกัด จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2559

       ได้มีการจัดซ้อมดับเพลิง และหนีภัยขี้นในบริษัทฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2558 โดยมีพนักงานทุกแผนกเข้าร่วมรับการอบรม ซึ่งทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย และสวัสด์ภาพของพนักงาน และให้พนักงานสามารถที่จะรับมือกับเหตุการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดได้

Visitors: 287,243