ตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี2559

ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559 มีการจัดตรวจสุขภาพพนักงานขึ้นที่บริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกัด(สำนักงานใหญ่) ได้มีพนักงานในรกลุ่มศรีพลัง และในเครื่อร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 

Visitors: 287,243