กิจกรรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี2560

         เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน และบริษัทฯในเครือศรีพลัง ซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้กิจกรรมได้ผ่านไปด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลนครอุดรธานี และเจ้าหน้าที่จากทาง อบต.นาที ที่เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ พร้อมให้ความรู้ในการอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพรวมไปถึงการซ้อมแผนอพยพ และรถพยาบาลฉุกเฉินและรถดับเพลิงที่ใช้ในการซ้อมแผนครั้งนี้
Visitors: 287,240