กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2561

บริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกัดและบริษัทในเครือศรีพลัง ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2561 ซึ่งได้มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกรกฏาคม ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้ว โดยการพาพนักงานและครอบครัวของพนักงานไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน และผ่อนคลายจากการทำงาน โดยครั้งนี้ได้ท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี และอ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ได้มีกิจกรรมงานเลี้ยงในตอนเย็นสร้างความสนุกสนานและเพลิดเพลินให้แก่พนักงานทุกคน

Visitors: 290,809