มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม บริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกัด และบริษัท โบนาไฟด์ไรซ์ จำกัด
โดย ครอบครัวศรีไทยใหม่
ได้ส่งตัวแทนเป็น คุณ ภาวิต ธนัยพัฒน์ มาเพื่อมอบเครื่องช่วยหายใจ
จำนวน 2 เครื่อง เป็นมูลค่า 500,000 บาท
ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี
Cr. ภาพจากเพจงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลอุดรธานี
Visitors: 304,955