โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และผุ้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันนี้ทาง บริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกัด และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้มอบเครื่องอุปโภคเป็นจำนวน 500 ชุด
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

 

Visitors: 301,495