การฝึกอบรบดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมแผนกการอพยพหนีไฟ ประจำปี2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาทางบริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกัด และบริษัทฯในเครือศรีพลัง ได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นสำหรับพนักงานใหม่ และฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไประจำปี 2561 

Visitors: 290,810