กลุ่มศรีพลัง ตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี2561

                กลุ่มศรีพลัง และบริษัทฯในเครือศรีพลัง ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี2561 ในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ศรีพลัง ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับผู้เชี่ยวชาญจากทางศูนย์แลปธนบุรี (อุดรธานี) เป็นผู้ให้บริการในการตรวจครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทฯให้ความสำคัญด้านสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างมาก มุ่งหวังให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและมีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงานโดยตรง ซึ่งเป็นกิจกรรมและสวัสดิการให้แก่พนักงานที่จัดต่อเนื่องเป็นประทุกปี

Visitors: 290,810