น้ำมันหล่อลื่นเดโล่ DELO


  

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเดโล่ สำหรับเครื่องยนต์ใช้งานหนัก

เดโล่ มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่หลากหลายสำหรับเครื่องยนต์ใช้งานหนัก ซึ่งทำให้คุณวางใจในเครื่องยนต์ได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยในการประหยัดเชื้อเพลิง ประสิทธิภาพของเดโล่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยปกป้องชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ได้อย่างครอบคลุมสูงสุด

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น คาลเท็กซ์ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและขนส่ง ใน 17 จังหวัด ภาคอีสาน 

บริษัท เอส พี แอล ออยล์ จำกัด

       เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคาลเท็กซ์ เช่น เดโล่ (Delo) สำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม  ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด พร้อมบริการให้คำปรึกษาเพื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันที่เหมาะสม สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้มาก บริการตรวจสอบคุณภาพน่ำมันหล่อลื่นเพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ว่ามีปัญหาในด้านใด เพื่อการแก้ไขที่ตรงจุดและรวดเร็ว กลุ่มลูกค้าหลักๆ ได้แก่ กลุ่มรถบรรทุก กลุ่มรถโดยสาร กลุ่มงานรับเหมาก่อสร้างถนน กลุ่มโรงโม่หิน กลุ่มเหมืองแร่ กลุ่มอุตสาหรรมน่ำตาล กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

 

 

  

Visitors: 304,957